Advokáti

JUDr.Richard ŠENDERA

 • společník advokátní kanceláře
 • pracuje v advokacii od roku 1985
 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • jazykové znalosti: němčina, ruština (pasivně)
 • specializace:
     - trestní právo
     - občanské právo
     - právo územně samosprávných celků
     - pracovní právo

Mgr.Petr BROĎÁNI

 • společník advokátní kanceláře
 • pracuje v advokacii od roku 1999
 • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • jazykové znalosti: angličtina
 • specializace:
     - správní právo
     - občanské právo
     - obchodní právo
     - právo společností

Mgr. Michaela HECHTOVÁ, LL.M.

 • společník advokátní kanceláře
 • pracuje v advokacii od roku 2003
 • absolvent Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni
 • absolvent Rechtswirtschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth (LL.M.)
 • jazykové znalosti: němčina
 • specializace:
     - pracovní právo
     - občanské právo
     - rodinné právo
     - závazkové právo
     - převody nemovitostí

Mgr.Stanislav JANKŮ

 • společník advokátní kanceláře
 • pracuje v advokacii od roku 2003
 • absolvent Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni
 • jazykové znalosti: angličtina
 • specializace:
     - trestní právo
     - občanské právo
     - správní právo
     - exekuce, insolvence

JUDr.Dagmar THOMASCHKE, LL.M.

 • zaměstnaný advokát
 • pracuje v advokacii od roku 2005
 • absolvent Právnické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni
 • absolvent Rechtswirtschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth (LL.M.)
 • jazykové znalosti: němčina, angličtina
 • specializace:
     - občanské právo
     - obchodní závazkové právo
     - rodinné právo
Kód & Design by Stoyan, © 2007 - 2008