European lawyers partners

Skupina European lawyers partners – „ELP“ vznikla jako vyústění dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými partnerskými kancelářemi.

Jedná se o otevřenou skupinu, jejímž cílem je dosažení vyšší územní a časové flexibility při zajišťování požadavků klientů, a tím i kvality poskytování právních služeb jednotlivými spolupracujícími advokáty, a to v rámci celé sjednocující se Evropy.

Tato spolupráce mezi jednotlivými partnerskými kancelářemi započala již počátkem devadesátých let minulého století, kdy byla formálně a oficiálně stvrzena dne 1.12.2006 na radnici města Bayreuthu, a to podpisem Smlouvy o kooperaci - partnerství a vzájemné spolupráci, uzavřené mezi Partnerskými advokátními kancelářemi na území České republiky (zastoupenými JUDr. Liborem Čihákem, advokátem Advokátní kanceláře Šendera a Čihák) a Rechtsanwälte Dr. König, Heinold & Kollegen, Bayreuth, Spolková republika Německo (zastoupena Dr. Heinold)

European lawyers partners website:

European lawyers partners LOGO

Fotografie:

European lawyers partners European lawyers partners European lawyers partners European lawyers partners European lawyers partners European lawyers partners
Kód & Design by Stoyan, © 2007 - 2008