O nás

Advokátní kancelář Šendera a Čihák provozuje svou činnost jako sdružení advokátů již od roku 1990, kdy se nadále rozrůstá, a to zejména na základě rostoucích požadavků klientů na zajištění komplexnosti právních služeb, dále z důvodů vnitřní specializace v rámci kanceláře a současně zvýšené míry zastupitelnosti jednotlivých právníků a dalších pracovníků této kanceláře s cílem zabezpečení komplexních právních služeb dle požadavků svých klientů.

Advokátní kancelář Šendera a Čihák svým personálním složením umožňuje poskytování právních služeb v jazycích :

Advokátní kancelář provozuje v současné době dvě kanceláře, v Karlových Varech a Sokolově.

Advokátní kancelář současně prostřednictvím partnerských advokátních kanceláří svým rozsahem pokrývá nejen celé území České republiky, ale spolupracuje i s advokátní kanceláří na území SRN, s advokátní kanceláří na území Slovenské republiky, s advokátní kanceláří na území Izraele a dále s advokátní kanceláří na území Gruzie.

Advokátní kancelář v souvislosti se zabezpečováním právních zájmů klientů a pro zajištění komplexního okruhu potřeb klienta, majících vztah k zabezpečovaným právním službám, trvale spolupracuje s partnery – patentový zástupce, daňový poradce, realitní kancelář a personální auditor. Dále úzce spolupracuje s kancelářemi notářů, soudních znalců, překladatelskými kancelářemi apod.

Advokátní kancelář na základě smluv o poskytování právních služeb trvale zastupuje řadu subjektů, ať už s podnikatelským zaměřením, či subjekty z oblasti státní správy a obecní samosprávy a další.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby na základě smluv o poskytování právních služeb se stálými klienty – paušální smlouvy, ale i na základě jednotlivých objednávek klientů ke konkrétní právní věci.

Advokátní kancelář Šendera a Čihák je s ohledem na předmět poskytování právních služeb a jejich rozsah nadstandardně pojištěna (dlouhodobě v rozsahu řádově desítek milionů korun českých).

Advokátní kancelář Šendera a Čihák je zakládajícím členem skupiny European lawyers partners.

Kód & Design by Stoyan, © 2007 - 2008