Specializace

Obchodní právo

 • smluvní agenda
 • orientace na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společností
 • zakládání společností
 • příprava valných hromad
 • změny zápisů v obchodním rejstříku
 • právní rozbory a audity
 • zastupování v řízení před soudem
 • kompletní právní zastoupení
 • konzultační činnost apod.

Občanské právo

 • smluvní agenda
 • právní rozbory a audity
 • zastupování v řízení před soudem
 • kompletní právní zastoupení
 • konzultační činnost apod.
 • exekuce, insolvence

Převody nemovitostí

 • smluvní agenda – převody vlastnického práva k nemovitostem
 • zřizování věcných břemen, zástavních práv apod.
 • transformace vlastnictví v souladu se zákonem č.72/1994 Sb.
 • zastupování v řízení před katastrálními úřady
 • kompletní právní zastoupení
 • konzultační činnost apod.

Zajišťování nabídek prodeje či koupě nemovitostí

 • zprostředkování realizace nabídek prodeje a koupě nemovitostí v ČR
 • zajištěna trvalá spolupráce s realitními kancelářemi na území celé ČR

Trestní právo

 • zastupování v řízení před soudem
 • konzultační činnost apod.

Legislativa samosprávných územních celků

 • právní rozbory a audity
 • kompletní právní zastoupení
 • konzultační činnost apod.

Pracovní právo, rodinné právo, správní právo

 • zastupování v řízení před soudem či jinými orgány
 • právní rozbory a audity
 • konzultační činnost apod.

Personalistika

 • personální audit
 • zajištěna trvalá spolupráce se společností zabývající se personálními audity
 • konzultační činnost apod.

Daňové poradenství

 • zastupování v řízení před příslušnými orgány a soudem
 • zajištěna trvalá spolupráce s daňovým poradcem zapsaným v komoře daňových poradců
 • konzultační činnost apod.

Živnostenská oprávnění

 • zastupování v řízení před příslušnými orgány
 • konzultační činnost apod.

Pracovní povolení pro cizince

 • zastupování v řízení před příslušnými orgány
 • vyřízení pracovního povolení
 • konzultační činnost apod.

Povolení k pobytu pro cizince, státní občanství ČR

 • zastupování v řízení před příslušnými orgány
 • vyřízení přechodného pobytu, trvalého pobytu
 • vyřízení státního občanství ČR
 • konzultační činnost apod.

Správní právo

 • přestupky a jiné správní delikty
 • zastupování v řízení před příslušnými orgány
 • konzultační činnost apod.
Kód & Design by Stoyan, © 2007 - 2008